Bảng Giá

nhkhoarangsu1/RĂNG SỨ THẨM MỸ:

– Răng sứ Mỹ (hợp kim Ni-Cr):                          1.000.000/răng

– Răng sứ Mỹ (hợp kim Co-Cr):                         1.600.000/răng

– Răng sứ Titan (Titannium):                             2.000.000/răng

– Răng toàn sứ Zirconia (hãng Imex):              3.900.000/răng

– Răng toàn  sứ Cercon (hãng Densply):          4.400.000/răng

– Răng toàn sứ Cercon HT (hãng Densply):    4.900.000/răng

– Mặt dán sứ (Laminate):                                    5.000.000/răng

2/ TẨY TRẮNG RĂNG:

– Tẩy trắng răng về nhà  :                                    800.000/2 hàm

– Tẩy trắng răng tại phòng lần 1:                        900.000/2 hàm

– Tẩy trắng răng tại phòng lần 2:                        1.400.000/2 hàm

– Tẩy trắng răng vàng kết hợp                             1.600.000/2 hàm

– Tẩy trắng răng Tetracylin                                  3.000.000/2 hàm

3/NHA CHU:

– Cạo vôi và đánh bóng răng:                               120.000-200.000/2 hàm

4/TRÁM RĂNG:

-Trám răng thẩm mỹ:                                            120.000-200.000/răng

-Đắp mặt răng:                                                       300.000-400.000/răng

-Lấy tủy răng cứa:                                                  400.000-500.000/răng

-Lấy tủy răng hàm:                                                600.000-800.000/răng

-Lấy tủy lại:                                                            800.000-1.000.000/răng

5/NHỔ RĂNG:

-Răng sữa:                                                               30.000-50.000/răng

-Răng thường-răng khó:                                      200.000-400.000/răng

-Tiểu phẩu răng khôn:                                         1.500.000-2.000.000/răng

6/CHỈNH NHA:

-Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại:                    20.000.000-25.000.000/2 hàm

-Chỉnh nha bằng mắc cài sứ:                              30.000.000-35.000.000/2 hàm

-Chỉnh nha không nhổ răng :                             25.000.000-30.000.000/2 hàm

7/IMPLANT:(không bao gồm chi phí răng sứ)

-Implant Hàn Quốc(Dentium,Dio):                   15.000.000/1 trụ(# 700 USD)

-Implant Pháp;Đức(Tekka,Mis):                        19.800.000/1 trụ(# 900 USD)

-Implant Mỹ(Nobel Biocare):                             24.000.000/1 trụ(# 1.100 USD)

8/RĂNG GIẢ THÁO LẮP:

-Răng nhựa tháo lắp 1,2 răng:                         300.000/răng

-Răng nhựa tháo lắp  (từ 3 răng trở lên):

  • Răng nhựa Việt Nam:                                  200.000/răng
  • Răng nhựa Mỹ:                                             300.000/răng
  • Răng tháo lắp sứ;Composit:                      600.000/răng